סופר אגו. אני עליון [סופר אגו]

תוצאות הפשרה הללו הן הופעת סימפטומים לא נעימים ופגיעות בתפקוד תחילת ההתפתחות בתינוק בן יומו
זיגמונד פרויד פירט שלושה סוגי חרדה: חרדה מציאותית - שמזהירה את האדם מפני סכנות ממשיות פיקסציה קיבעון התפתחותי - שלב שבו אדם הופך לאובססיבי לגבי היקשרות לאדם אחר או לחפץ

מודל הנפש הפרוידיאני

האדם חש עצמו חסר אונים מול משהו חיצוני, ובעיקר פנימי המאיים עליו.

מה זה אגו? על מבנה הנפש של פרויד: אגו, סופר אגו, איד ומנגנוני ההגנה
וחיל נובה שחררו את המוח העולמי של קסאנדר, וכפו על אגו לסגת
סופר אגו ✔חרדה
מורן מרימה את ראשה בהפתעה, מבטינו נפגשים ונולד ביננו רגע של חיוך
סופר אגו ✔פסיכולוגיה קלינית
לפי גישה זו, מנגנוני ההגנה נבחנים מזווית התפתחותית, כלומר, סימפטום מסוים מעיד על אופן ההתמודדות של האגו באותו שלב
חרדות כל חיינו אנו חווים מאבק בין שלושת החלקים של האישיות: האיד, האגו והסופר אגו עקרון המציאות- סיפוק הדחפים תוך התחשבות במציאות ובמגבלותיה
בסופו של דבר, התוצרים ההתפרקותיים שהילוד החל לחוש נעלמים, בזמן שהאם מכינה את מזונו, מתקנת את חום החדר, מחליפה את חיתולו וכו' ההורים תפקידם לקשר בין הילד, הסבים והעולם החיצון

זיגמונד פרויד שיעור 1: איד, אגו וסופר אגו

המשאלה מופיעה בחלום רק בדמות מוסווית- זוהי פשרה בין רגש או מחשבה פסולים והגנה מפניהם.

מודל הנפש הפרוידיאני
תחרות אירוטית: ערוץ אירוטי חדש יעלה לאוויר על ידי חברת ענני תקשורת תחת השם "סופר אגו"
המודל הסטרוקטורלי
במיוחד את יערה, אותה הם בכלל קוטלים
מה זה אגו? על מבנה הנפש של פרויד: אגו, סופר אגו, איד ומנגנוני ההגנה
מונחיה אינם מוגדרים באופן אופרציונלי, קשה לבחון השערות הנגזרות ממנה בצורה אמפירית, היא אינה עומדת בקריטריון של ניתנות להפרכה, ושיטות מחקר החקירה שלה, המבוססות בעיקר על דיווחי נבדקים, אינן מהימנות ואינן תקיפות