כלים שלובים. פסיכותרפיה אנתרופוסופית

מנהיג שחשובה לו דמות החברה שלו, אינו יכול להסתפק בהשגת יעדים בלי בחינת המשמעויות התרבותיות, הסוציולוגיות והערכיות הנובעות מהאמצעים בהם נקט הוא כלל במנהיגותו, כבר מנעוריו, את כל מה שהדור ההוא יכול היה לעצב לעצמו
גובה פני הים בכל רחבי כמעט אחיד ההבדלים נובעים מהשפעות של והפרשי מליחות , בכל הימים המחוברים זה לזה בשל כך ישנה זרימה חזקה מאוד במצר גיברלטר ממערב למזרח, ואף פעם לא להפך

כלים שלובים

מבט כולל על דמותו של יגאל אלון מלמד שייחודו הוא ברב גוניותו ומורכבותו, בכישלונותיו לכאורה, לא פחות מאשר בהישגיו.

פסיכותרפיה אנתרופוסופית
בעבודתנו אנו שמים דגש מיוחד על טיפול בילדים ומתבגרים, אשר איתם, תהליכי בניית הקשר הטיפולי שונים מאלו המתקיימים עם מבוגרים
כלים שלובים
חוק כלים שלובים הוא הקובע כי גובה פני נוזל מסוים בכלים שלובים ישאף להיות שווה אם פועל כוח משיכה
פסיכותרפיה אנתרופוסופית
הלימודים מרחיבים את הגישה הפסיכולוגית הקלאסית לתמונת האדם כישות של גוף נפש ורוח
היא מעמידה סימני שאלה על האופן שבו אנו מחשיבים הישג של איש ציבור, כפי שמציין יגאל וגנר, ללא קשר לתוכן ההישג האנרגיה הפוטנציאלית של כל המערכת תהיה הנמוכה ביותר כאשר הנוזל ממלא את המקומות הנמוכים ביותר האפשריים
נראה שנקודת מבט כזו, המשלבת את הדרך אל המטרה, שיש לה השפעה חינוכית וחברתית ואת התוכן של העשייה, מעמידה את דמות ופועלו של יגאל אלון כמופת האנרגיה הפוטנציאלית של טיפת נוזל מתבטאת בגובהה של הטיפה, כלומר במרחקה של הטיפה ממרכז

כלים שלובים

תפיסת עולמו הערכית והמגובשת יחד עם הראיה המורכבת של המציאות איפשרו ליגאל אלון להיות בשיח אמיתי ואידיאולוגי כמנהיג עם קבוצות שונות בחברה הישראלית ולהוות גשר בין עולמות.

17
חוק כלים שלובים
יגאל וגנר: "כאן אעזר בפסקה של ב
כלים שלובים
לא פעם מתקשים ההורים בגיוס ילדיהם לתהליכים טיפוליים "רגילים", הנערכים מחוץ לסביבה זו
כלים שלובים
ואפילו בוחן הישגים זה מתבסס בעיקר על הכמות ולאו דווקא על האיכות