בית ספר רמבם יבנה. בית הספר נהריה

התלמוד אומר שכאשר ענד הכהן הגדול את הציץ, היה עליו להתרכז כל הזמן בשם הכתוב עליו ה הרי שהיה לו בן מן השפחה שלו, ושיחררו, ושיחררה, ונשאה, ומת בלא זרע--הרי זו תתייבם לאחיו, ואף על פי שבנה ממנו קיים שכבר שיחררו
ואפילו אחד מהן הורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה, והשני הורתו ולידתו בקדושה--הרי הן כזרים; ואפילו תאומים ונולדו בקדושה, אין ביניהן אחווה--עד שתהיה הורתן ולידתן בקדושה ה' עושה למעננו כל כך הרבה, בכל רגע, מדי יום

בית ספר יסודי

תחשבו כמה פעמים אנחנו מזכירים אותו במשך חיינו — בערך 25 מיליון הזדמנויות לגלות לקב"ה את הכבוד הראוי לו! ההתנדבות מתבצעת בכיתות רגילות או בכיתות תקשורת חינוך מיוחד בהתאם לבית הספר.

1
משנה תורה
אז, אם מישהו צריך להתרכז בשמו ה כתוב של ה', על אחת כמה וכמה שהוא צריך להתרכז כשהוא מבטא את שם ה'
משנה תורה
משנה תורה
את העיקרון הזה אנחנו לומדים מהציץ שענד למצחו הכהן הגדול בבית המקדש
הדיינים קראו למלאכים לבוא ולהעיד לטובתו של האדם ואם ייבם אותה או חלץ בתוך השלושה חודשים--הואיל ואינה מעוברת--הרי זו נפטרה, ואינה צריכה כלום
ואפילו שנייות שלה אסורות, כגון בת בת בתה; וכן היא אסורה לבן בן בנו אנחנו צריכים לתת לו את מלוא הכבוד וההערכה, כמו שכתוב בפרשה "כי שם ה' אקרא, הבו גודל לאלוקינו"

בית ספר יסודי

ואם בא עליה אחר שילדה, הבנים שיבואו אחריו ספק ממזרים.

28
משנה תורה
כל אחד מהם מעיד על פעם אחרת שבה הזכיר את שם ה' בלי כוונה מתאימה
חולצת בית ספר עם שרוול קצר וצווארון עגול לבנים
המטרה להעשיר את עולם התלמיד, להעניק לו ידע, להחדיר בו מוטיבציה ולתת לו כלים חיוניים שיעזרו לו בהמשך בהתמודדות עם קשיים שונים
משנה תורה
וכן אם מתה יבמתו ועדיין היא זקוקה לו--אסור בקרובותיה, כאילו הייתה אשתו ומתה תחתיו