אותיות הכתב. אלפבית אוגריתי

זה נוצר במקור לכתיבת השפה ה בכתבי , ואומץ במהרה על ידי מספר שפות סלאביות אחרות בחלק מהכתובות ישנם שינויים נוספים בסדר האותיות, כמו הקדמת האות ו' לאות ה', ואת האות ח' לז', ואת ל' לכ'
לפי פרופסור אלו שימשו להביע את התנועה העיקרית והמוטעמת של המילה על ידי הופעתם בסוף המילה בדברי פרשני אנו מוצאים שהם מזהים את הכתב העברי הקדום עם כתב השומרונים שהיה מוכר באותה העת ועם הכתב שהתנוסס על המטבעות מתקופת בית שני שהיו מוכרים להם

The Center for Educational Technology

הכתב העברי העתיק היה נהוג בישראל במשך , התקופה המקבילה לתקופה המקראית של , והמשיכו להשתמש בו גם במשך לסירוגין עם ה, עד שהשימוש בו נזנח כמעט לחלוטין, והוא החל לשמש רק לצורכי פולחן או לביטוי שאיפות לאומיות, הן ביהודה והן בשומרון.

13
אלפבית קירילי
על פי אגדת חז"ל זו, הכתובת המדוברת הייתה כתובה בכתב הארמי שלא היה ידוע עד אז, ודניאל בחוכמתו הצליח לפענח אותה, ומאז היא הפכה והתפתחה לכתב האומה הארמית-אשורית ואף היהודית
האותיות בעברית
פרופסור קאסוטו פירש את אות זו כמסמנת את סיום הטקסט בדומה למילה "סלה" במקומות שונים בתנ"ך
האותיות בעברית
כמו כן נמצאה גם כתובת בכתב לא ידוע שטרם פוענח, המזכיר את
The Center for Educational Technology האתר נתמך בצורה מיטבית בדפדפני Chrome גרסה ראשית אחרונה ו-Edge גרסה 42 ומעלה לפני שמתחילים ללמד, בודקים את ידיעות הילד, ב"אבחון המצב הקיים"
חוקרים משערים, כי הסיבה לשימוש בכתב זה בימים אלו, אף על פי שלא היה בשימוש היומיומי, נובעת מהרצון להזכיר את ימי הפריחה הכלכלית והמדינית בתקופת הזוהר שהמקרא מייחס לתקופת דוד ושלמה, שאז השימוש בכתב זה היה נפוץ בכתב זה חשוב כיוון החריטה

The Center for Educational Technology

היו נהוגים שני סגנונות כתיבה: כתיבה משמאל לימין, וכתיבה מימין לשמאל.

7
The Center for Educational Technology
העברית המקראית בתקופת בית ראשון כללה בנוסף לעיצורים אלה גם את ה, וישנן עדויות עקיפות לכך שלפחות בחלק מניבי העברית נשמרה גם ההבחנה בין חי"ת וע"ין ל
אלפבית קירילי
לוח אותיות האלף-בית האוגריתי בגרסה מימין-לשמאל אלפבית אוגריתי הוא כתב יתדות אלפביתי שנמצא בעיר ומורכב משלושים אותיות בקירוב
האותיות בעברית
לאותיות הגרוניות - האותיות המסמלות את ההגאים הגרוניים באוגריתית, יש סימון של משולש רחב ללא קו הנעשה על ידי צד היתד